New FAMILUG

The PyMiers

Thursday 19 November 2015

Django

Django đọc là gieng gâu ( JANG-oh).
Chữ D là âm câm, không phát âm.

Nghe phát âm ở: http://red-bean.com/~adrian/django_pronunciation.mp3

Django là tên của Python web framework phổ biến nhất vũ trụ.
Được đặt tên theo Django Reinhardt - một trong những guitarist vĩ đại nhất mọi thời đại.
Cùng nghe một album của ông:


Tham khảo.
https://docs.djangoproject.com/en/1.8/faq/general/#what-does-django-mean-and-how-do-you-pronounce-it
https://en.wikipedia.org/wiki/Django_Reinhardt

P/s: Ngoài ra cũng có một bộ phim tên là "Django Unchained" rất nổi tiếng và đã thắng 2 giải Oscar.

No comments:

Post a Comment