New FAMILUG

The PyMiers

Thursday 22 September 2016

Luật bất thành văn của sysadmin

Vì không thành văn nên mỗi ông viết một kiểu 🙄
Kể ra thì nhiều nhưng list ra đây vài cái cơ bản, về cơ bản là cho bớt đau thương, chứ không phải là vì mình thích thì mình làm thôi.

Luật sysadmin
- Không deploy (vietsub: thay đổi hệ thống/ cài đặt phiên bản mới) vào thứ 6. Với các sysadmin thì ngày thứ 6 thường được coi là ngày "reading" hay "research". Lý do rất dễ hiểu, nếu có gì không thuận buồm xuôi gió là mất toi "Friday night", thậm chí mất luôn cả cuối tuần. (Tất nhiên luật này không áp dụng nếu sysadmin ấy định làm việc vào cuối tuần) 


- Luật trên áp dụng tương tự cho 2 tiếng trước khi hết giờ làm việc - cũng trừ luôn trường hợp nếu định làm quá giờ.

- Không deploy/sử dụng các bản N.0. Lý do cũng rất đơn giản, hầu hết các phần mềm mới ra (các bản 1.0, 2.0, 16.04 cho ubuntu ...) đều còn nhiều lỗi chưa được phát hiện và khó có thể coi là ổn định. Sử dụng những phần mềm này chỉ mất thời gian sửa chữa, fix bug ... Giải pháp là chờ một thời gian cho ra các bản sửa lỗi sau đó như 1.0.1, 2.1. hay 16.04.3 rồi hãy dùng. Luật này cũng có trường hợp ngoại lệ nếu muốn húc bug để có cơ hội fix - phần mềm mới ra bug nhiều như mưa 😍 - mỏ đào commit là đây 😘
- Backup trước khi thay đổi.
- ...
Quên rồi

Hết.
HVN at PYMI dot VN

No comments:

Post a Comment