New FAMILUG

The PyMiers

Wednesday 25 January 2017

2017Project_1: Blog

Năm ngoái, cũng trong khoảng đầu năm, mình đã tung ra quyết định thực hiện 12 project trong 12 tháng theo thanh niên Levels ở bên tây.

Dự định đã fail hoàn toàn, kết quả chỉ có vài dự án được chạy:
- pyjobs.vn (giờ đã chuyển về domain http://jobs.pymi.vn/) Site viết bằng Go với Echo framework, crawler viết bằng Python2 với Scrapy, web service nhận và xử lý data viết bằng Flask. Database dùng PostgreSQL.
- fml.vn Site landingpage cho lớp học Python dựng bởi TuDoAnh , đã thay bằng PyMi.vn
- pymi.vn Trang giới thiệu và đăng ký học Python của lớp PyFML, lưu dữ liệu đăng ký trong SQLite, site dùng Flask

Xem chi tiết các công nghệ sử dụng tại: https://builtwith.com/?q=pymi.vn

Giờ đã ngấp nghé tết nguyên đán, lịch tây thì cũng sắp sang tháng 2, nhưng dự định không phải là 12 startup nữa mà là gì thì chưa biết.

Project đầu tiên của năm nay là:

 tự code một blog, chạy thật, với domain của mình, trưng cái mặt mình lên đấy.

WHY?
- Giải quyết câu hỏi thường được học viên đưa ra sau khi học xong lớp PyFML: em muốn code mà không nghĩ ra cái gì để code?
- Bạn được tự quyết định mọi việc: công nghệ, kiến trúc, tính năng, giao diện, chọn server, domain ...
Nếu muốn dùng Django? thì dùng Django. Nếu muốn dùng Go, NodeJS, Rust hay gRPC, docker, microservice, SaltStack, ansibe ... mình thích thì mình dùng thôi 😎
Hay chỉ cần tự viết một static site generator như đơn giản hơn cực nhiều so với Pelican
hoặc 1 script tự ghép nối các file text lại với nhau như trang của founder CDBaby.com
- Được trải nghiệm "full-stack" khi xử lý từ giao diện, backend, database, tự mình deploy lên server, tự mua domain. Bạn sẽ không thành CHUYÊN GIA, hay SIÊU NHÂN, nhưng bạn sẽ có 1 cái nhìn tổng quan hơn về 1 website - nếu chưa làm bao giờ.
- Sau này có thấy cái gì mới hay hay thì có ngay cái để mang ra thử nghiệm.

HOW 
Tự code hết. Tránh sử dụng các blog generator có sẵn như Pelican hay Hugo - vì nếu dùng thì bạn chả code gì nữa.

WHEN
Trong vòng 1 tháng kể từ hôm nay, sau khi làm xong mình sẽ post một bài để khoe hàng.Happy making!
HVN at http://www.familug.org

1 comment: