New FAMILUG

The PyMiers

Tuesday 31 January 2017

[PyFML] Đăng ký học Python

Khoá 11 của lớp #PyFML sẽ khai giảng vào 19h ngày 13 tháng 2 năm 2017 (Thứ 2)
Lớp học python tại thành phố Hồ Chí Minh khai giảng cuối tháng 2.

Đăng ký ngay tại http://pymi.vn


No comments:

Post a Comment