New FAMILUG

The PyMiers

Wednesday 4 January 2017

4k là gì?

Khi nói nhà tôi vừa mua một màn hình 4k (4k monitor) nghĩa là muốn khoe cái gì? 🤑

4k (4kilo = 4000), để chỉ độ phân giải theo chiều NGANG KHOẢNG 4000 pixel, và chiều cao vào cỡ 2000 pixel. [1] Có nơi còn gọi là 2160p.

Trước kia, người ta thường sử dụng chiều cao (hay chiều dọc - vertical) của màn hình làm tiêu chuẩn đánh giá độ phân giải.
Các độ phân giải của clip trên youtube thường thấy là:
240p, 360p, 480p, 720p, 1080p, 2160p để chỉ các độ phân giải có số pixel theo chiều dọc tương ứng là 240, 360 ...
thì ngày nay bắt đầu có sự chuyển dịch khi lấy chiều ngang làm tiêu chuẩn (4k).
Các thuật ngữ này được dùng phổ biến khi quảng cáo Ti Vi.

Màn hình CRT cũ sử dụng tỷ lệ ngang:dọc là 4:3
thì các màn hình mới hiện nay đều dùng tỷ lệ là 16:9 (hoặc 16:10).

Với lần lượt từng tỉ lệ, ta có các độ phân giải tương ứng: (code trên python3 và ipython)
In [10]: verticals = [240, 360, 480, 720, 1080, 2160]

In [14]: modern_resolution = [(int(v/9*16), v) for v in verticals]

In [15]: crt_resolutions = [(int(v/3*4), v) for v in verticals]

In [16]: crt_resolutions
Out[16]: [(320, 240), (480, 360), (640, 480), (960, 720), (1440, 1080), (2880, 2160)]

In [17]: modern_resolution
Out[17]: [(426, 240), (640, 360), (853, 480), (1280, 720), (1920, 1080), (3840, 2160)]

4k có ý nghĩa khác theo 2 tiêu chuẩn

tiểu chuẩn - standard:
- Digital Cinema Initiatives (DCI) - dùng trong film chiếu rạp. 4k có độ phân giải: 4096 × 2160
- UHD1(UHDTV) - dùng trong màn hình tivi, máy tính, youtube. 4k có độ phân giải: 3840x2160

fullHD là gì? UHD là gì?

720p có độ phân giải là 1280x720 [2]
1080p có độ phân giải là 1920x1080 còn gọi là fullHD
4k (2160p) theo chuẩn UHD-1 có độ phân giải là 3840x2160 pixels còn gọi là UltraHD

720p và 720i khác gì nhau?

'p' viết tắt cho progressive. Màn hình sử dụng công nghệ hiện liên tiếp từng khung hình đầy đủ (full hình).
'i' viêt tắt cho interlaced: màn hình sử dụng công nghệ ghép hình, mỗi khung hình (frame) sẽ là 1 nửa của bức hình , 2 frame liên tiếp sẽ ghép lại thành một hình. Các frame này bố trí giống sọc đen và sọc trắng của áo tù nhân - theo chiều ngang (frame 1 hiện phần đen thì frame 2 hiện phần trắng) [4]

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/4K_resolution
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/720p
[3] http://www.ehow.com/info_10071115_differences-between-720i-720p.html
[4] http://www.flatpaneltvinfo.com/720i_vs_720p_vs_1080i_vs_1080p.php

HVN at http://www.familug.org/ and http://pymi.vn   

No comments:

Post a Comment