Tuesday, 29 March 2011

Java...

Cũng phải hơn 1 năm rồi mới động vào Java, mọi thứ lại như mới, lại phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng lần này đã khác, khi nền tảng C của mình đã trở nên vững chắc, việc học lại Java rất nhanh bằng cách so sánh với C và bởi Java vốn phát triển từ C. Cũng không phải tự nhiên mình quay lại học Java... nếu cứ như cái đà đang bước thì nó chắc chắn phải là Python, phải là C++... nhưng giờ lại là Java. Lí do thật đơn giản vì mình cần phải kiếm tiền càng sớm càng tốt. Thứ mà mình vốn không thích nhưng mà vẫn phải cần. C hay Python hay những thứ liên quan đến Linux không thể mang lại số tiền cần tiêu thêm hàng tháng trong khoảng thời gian trước khi ra trường. Vậy nó là Java, mục tiêu giờ là Java: one shot, three birds.
Java - Write once, run anywhere! WORA!

Ai có nhu cầu thì học cùng tớ. Đừng thắng mắc j việc học ở lớp đang rất nặng. Cái j phải làm nó vẫn phải làm :))
What will be, will be... ( cái j phải đến thì nó sẽ phải đến )

(PS: cũng chả buồn mà chờ thằng nào cũng viết bài nữa. Mặc! )