New FAMILUG

The PyMiers

Saturday 5 May 2012

FAMILUG.ORG

http://familug.org/

hàng đã về, anh em dần dần chuyển dịch thôi. \m/
Theo kế hoạch đóng tiền, Hà và Chung mỗi người sẽ có 1 subdomain xxx.familug.org
Hai bạn mau chóng đưa địa chỉ mình muốn trỏ tới để admin xử lý.
Good noon

PS: trong lúc web còn đang ở giai đoạn beta, các bạn tranh thủ hack đi nhé :))

1 comment: