New FAMILUG

The PyMiers

Wednesday 25 September 2013

Công cụ quản lý truy cập đến nhiều server

Mặc định là bạn dùng ssh

0. Quản lý file ~/.ssh/config
Cần thì thêm, chán thì sửa

Ví dụ:
hvn@archhvn: ~ () $ head ~/.ssh/config
Host saltlab
    hostname 192.168.122.241
    user hvn

1. Dùng storm -> cho fan python
http://emre.github.io/storm/
Cài đặt:

sudo apt-get install python-pip
pip install stormssh

Cách dùng:
storm --help
storm add --help

2. Dùng ghost-ssh => cho fan ruby

https://github.com/bjeanes/ghost
có thể cài bằng gem

3. Dùng PAC manager => cho fan GUI :D 

Chương trình giao diện đồ họa viết bằng Perl/GTK, được khá nhiều sysadmin yêu dùng.

http://sourceforge.net/projects/pacmanager/Các lựa chọn đưa ra là của chúng tôi
nhưng dùng cái gì là do bạn.

Là anh hùng bàn phím và fan cuồng python, tôi chọn storm

2 comments:

  1. Nếu dùng PAC, để forward agent ( tương đương option -A nếu dùng command ssh) thì các bạn có thể vào Edit connection (chọn conection rồi ALT + E) Chọn SSH Option > Forward Agent

    ReplyDelete
  2. storm "xịn" hơn ghost vì ghost phải dùng sudo mỗi lần sửa các entry .

    ReplyDelete