Thursday, 5 September 2013

[git] git push origin master -u

Tớ đã từng viết 1 bài giới thiệu về git nhưng chưa hoàn thành được + lười nên thấy cái gì hay thì viết thôi. Cách sử dụng git cơ bản có thể xem ở đây:

https://help.github.com/

Bài này viết về option -u ở cuối câu lệnh git push/ pull ...
Nếu bạn xem ở tut về git ở rất nhiều nơi, sẽ thấy người ta rất hay dùng option này, đọc man sẽ thấy khá khó hiểu nếu bạn không hiểu git một cách
bài bản.

Nói 1 cách đơn giản. Nếu bạn đã chạy

git push origin master -u 

khi bạn đang ở branch `master` thì lần sau, nếu cần push/pull, bạn chỉ cần gõ git push/pull , git sẽ tự push/pull code tới  branch master.

Option -u để set upstream cho branch hiện tại.

Hi vọng bài viết siêu ngắn này sẽ tạo động lực để viết tiếp các bài khác về git - the stupid content tracker.

Start small...