New FAMILUG

The PyMiers

Friday 25 October 2013

[scheme] Guile - giới thiệu và cài đặt

Guile là gì? 
- Guile là viết tắt của cụm từ GNU Ubiquitous Intelligent Language for Extensions, là ngôn ngữ mở rộng (extension) chính thức cho GNU operating system.
- Guile là một library. (Guile is a library designed to help programmers create flexible applications.)
- Guile là một ngôn ngữ lập trình.
- Guile is an interpreter and compiler for the Scheme programming language, a clean and elegant dialect of Lisp.
- Guile is an efficient virtual machine that executes a portable instruction set generated by its optimizing compiler, and integrates very easily with C and C++ application code.

...
Theo http://www.gnu.org/software/guile/guile.html


Nói chung là, nếu bạn muốn học Scheme thì cài Guile, hết!

Làm thế nào để học được cái này, trông khó hiểu quá?
Shut up and just do it !

Cách đọc 
guile /gʌɪl/

Cài đặt

Ubuntu:
apt-get install -y guile-2.0
ArchLinux:
pacman -S guile

Chạy interactive interpreter:

hvn@archhvn: ~ () $ guile
GNU Guile 2.0.9
Copyright (C) 1995-2013 Free Software Foundation, Inc.

Guile comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `,show w'.
This program is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type `,show c' for details.

Enter `,help' for help.
scheme@(guile-user)>
Bài viết thực hiện bởi HVN@familug.org
http://www.familug.org/

2 comments:

  1. http://www.gnu.org/software/guix/manual/guix.html#Top

    ReplyDelete
  2. cũng lên top cơ à @@ căng

    ReplyDelete