New FAMILUG

The PyMiers

Monday 14 October 2013

Thu và phát mạng tới tất cả các thiết bị bằng Laptop

Mình mới chuyển sang nhà mới, ISP chưa kịp chuyển địa chỉ cung cấp internet cho nhà mình. Với nhu cầu của bản thân, mình không thể offline.
Các thiết bị trong nhà gồm: 2 laptop, 1 desktop, 3 mobile devices, 1 switch wifi Tenda (4 cổng LAN).

Xung quanh hàng xóm mới có rất nhiều mạng wifi, "crack" bừa 1 em và thành công. Nhưng mình làm việc trên desktop là chủ yếu, không thể làm trên con lap ghẻ được. Vậy là mình quyết định, thu wifi bằng laptop và phát lại bằng switch để dùng trên desk và cho cả nhà.

Sau đây là toàn bộ quá trình thực hiện trên Laptop dùng Windows 7I. Thu wifi bằng laptop
====

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, "hack" được 1 mạng wifi nhà nào đó. Sau khi kết nối, coi như bạn trong mạng LAN nhà hàng xóm.
Bạn cần phải ẩn laptop của mình trong mạng LAN - nếu không sẽ bị phát hiện.

Các bước ẩn máy mình trong mạng LAN như sau:

1. Ấn lá cờ + R để mở Run.
2. Gõ: services.msc
3. Tìm: Function Discovery Resource Publication
4. Chuột phải và chọn Properties.
5. Startup type: chọn Disable
6. Nếu Service status đang là Start thì Stop nó đi.

Nếu ông hàng xóm không phải hacker mũ hồng: +hvn thì bạn sẽ yên tâm dùng được rồi.

II. Share network connection ra cổng LAN.
====

Hãy tìm vị trí sóng khỏe nhất để thu wifi :3

Bạn cắm dây LAN từ Laptop vào switch. Trên laptop

Start > Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center > Manage Wireless Network > Adapter Properties > Sharing tab

 


Chọn: Allow Other Network Users to Connect through This Computer’s Internet Connection
Nếu có dòng Home networking connection. Thì chọn cổng LAN tương ứng (thường là Local Area Connection).

> OK.

Xong vậy là giờ mình có thể post bài này bằng desktop, và vừa đi wc vừa online, con lap ghẻ vứt xó đã có ích :v

Mình sẽ test trên Linux nếu có thời gian.

No comments:

Post a Comment