New FAMILUG

The PyMiers

Sunday 26 January 2014

[game] Robot Odyssey - DroidQuest

NOTICE: để chơi được game này, bạn cần có khả năng đọc tiếng Anh kha khá (hoặc ôm bên cạnh 1 quyển từ điển)

Robot Odyssey (hereinafter: RO) được đánh giá là computer game khó nhất mọi thời đại


Không nói dài dòng vì nếu bạn không chơi thì làm sao biết nó khó :v

Do game trên Windows 95 nên để chơi trên Linux, ta dùng bản clone trên Java có tên là DroidQuest
http://www.droidquest.com/

Link download
http://mysite.verizon.net/thomasfoote/DQ/HTMLobj-519/DQ2.7.zip

Cài JRE rồi mở file .jar chơi. HÌnh ảnh của game sản xuất gần 30 năm về trước thì không thể đẹp được, nhưng chơi rất ok.


Từ mới
Vài từ mới khi chơi game: http://hvn.familug.org/2014/01/new-words-for-playing-robot-odyssey.html

Điều khiển
Di chuyển: 4 phím mũi tên
Ctrl + 4 phím mũi tên: di chuyển bước nhỏ
e: sử dụng (robot)
space: nhặt/ thả item

Cách chơi
Sau khi tìm hiểu cách sử dụng các robot, (phần Robot anatomy)
bạn sẽ bắt đầu với phần đầu tiên có tên "Sewer"

còn tiếp...

No comments:

Post a Comment