New FAMILUG

The PyMiers

Tuesday 22 April 2014

[CLI] fdisk và cfdisk

Hai công cụ chức năng tương đối giống nhau và cùng dùng để chỉnh sửa partition table.

Định nghĩa:

hvn@archhvn: ~ () $ whatis fdisk
fdisk (8)            - manipulate disk partition table
hvn@archhvn: ~ () $ whatis cfdisk
cfdisk (8)           - display or manipulate disk partition table

bình thường thì chả ai đi format hay xem partition table cả, vậy nên trừ khi bạn làm việc này thường xuyên (nghĩa là - bạn thường xuyên phải format ổ cứng, hoặc bạn là 1 sysadmin) thì bạn mới động đến các câu lệnh này.

cfdisk thì có giao diện curses-based
fdisk thì dùng giao diện CLI tương tác  (fdisk  is  a  dialog-driven program), nó đưa ra câu hỏi, bạn đưa ra câu trả lời.

Cả 2 đều dễ dùng và trực quan.

Một điểm khác biệt đáng chú ý là:

khi format partition bằng cfdisk, nó sẽ mặc định bắt đầu từ block 63, còn fdisk thì bắt đầu từ 2048.

fdisk -l | grep sda1 -B1
Device    Boot     Start       End    Blocks  Id System
/dev/sda1           2048  39063551  19530752  83 Linux

Hai khác bịet này không có gì đáng chú ý cho đến khi bạn cần resize 1 partition.
Theo kinh nghiệm cá nhân thìn, fdisk hoạt động được trong nhiều trường hợp mà cfdisk không thể.  vậy nên nếu muốn có 1 tool bỏ túi, hãy dùng fdisk.

Một câu lệnh có thể chạy hàng ngày là:

# fdisk -l

Disk /dev/sda: 298.1 GiB, 320072933376 bytes, 625142448 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xa6bba6bb

Device    Boot     Start       End    Blocks  Id System
/dev/sda1           2048  39063551  19530752  83 Linux
/dev/sda2      253310974 625137344 185913185+  5 Extended
Hết

1 comment:

  1. khi format partition bằng cfdisk, nó sẽ mặc định bắt đầu từ block 63, còn fdisk thì bắt đầu từ 2048. --> Nó dự trữ các block dư thừa để nếu có 1 block bị hỏng nó sẽ thay thế.

    ReplyDelete