New FAMILUG

The PyMiers

Saturday 19 April 2014

Cổ tích

hãy cho đi khi còn có thể,
bởi đến một lúc nào đó, khi mọi thứ trở nên thừa thãi, cho đi chẳng còn ý nghĩa gì.

Lòng tốt không bao giờ được đền đáp xứng đáng, thế nên, những câu chuyện cổ tích luôn có đoạn kết có hậu! Khi quyết định làm việc tốt, hãy chấp nhận điều này.

Cho một buổi sáng thứ 7 không yên bình...

1 comment: