New FAMILUG

The PyMiers

Wednesday 24 September 2014

[Terminology] Vài từ tiếng Anh mà các chuyên gia công nghệ hay đọc nhầm

NOTICE: bài này lấy phiên âm từ trang http://www.oxforddictionaries.com , dựa vào cơ sở này để làm căn cứ.

1. domain
Không ở đâu định nghĩa từ này đọc là ĐU MÊN cả.

domain /də(ʊ)ˈmeɪn/
(bấm vào link có phần đọc mẫu)
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/domain?q=domains

chữ "o" trong domain đọc giống chữ "o" trong "so" "blow" hay "go"

so  /səʊ/
go /ɡəʊ/

Hãy nghe thử:2. cache

Từ này đọc giống hệt từ cash (tiền mặt)
cash: /kaʃ/
cache: /kaʃ/
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/cache

và từ memcached đọc là mem-cach-d(MEM CÁS ĐI)

3. bind
BIND (Berkeley Internet Name Domain) là tên một phần mềm implement các giao thức "Domain Name System" cho internet.]

(BIND is open source software that implements the Domain Name System (DNS) protocols for the Internet. It is a reference implementation of those protocols, but it is also production-grade software, suitable for use in high-volume and high-reliability applications).
http://www.isc.org/downloads/bind/
Theo wikipedia: BIND /ˈbnd/
Theo OxfordDictionaries:  bind: /bʌɪnd/
nó đọc giống hệt "find" hay "blind"
và chữ "i" trong bind đọc giống như chữ "y" trong cry
cry /krʌɪ/

Bây giờ, hãy thưởng thức ca khúc Cry on my shoulder:

1 comment:

 1. comment: /ˈkɒmɛnt/
  command: /kəˈmɑːnd/

  Vào link để nghe đọc mẫu:
  http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/command
  http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/comment

  ReplyDelete