New FAMILUG

The PyMiers

Tuesday 21 July 2015

[PyFML] Tuyển sinh khoá học Python tháng 8/2015

Tiếp nối thành công của khoá PyFML1
 lớp học Python khoá 2 sẽ mở vào tháng 8/2015 tại Hà Nội, xem chi tiết tại đây.
Homepage của lớp học: https://www.facebook.com/pyfml

Bạn muốn tự học?
- Tài liệu: http://www.familug.org/2011/04/learning-python.html


Bạn muốn học "free"?
http://www.familug.org/2015/02/free-day-python-cho-sinh-vien.html 

Bạn không muốn học :v

 Nhưng học lập trình khó lắm...


Good day!

No comments:

Post a Comment