New FAMILUG

The PyMiers

Saturday 8 August 2015

[bash] trôi - in từng dòng của file theo phong cách slow-motion

Xin giới thiệu phát minh vĩ đại nhất của ngày hôm nay mang tên "trôi", một câu lệnh siêu khủng khiếp có khả năng in ra từng dòng của một file - theo cơ chế quay chậm (slow-motion) : ))

Ứng dụng:
- xem cho đẹp, ngắm cho vui
- auto scroll,  tự cuộn trang như boss

Câu lệnh:
$ alias troi='while read i; do echo $i; sleep 0.5; done <'
$ troi /etc/passwd

và rồi nói cứ thế trôi, 
như suối trong khe, 
như xe trên phố 
trôi đi trôi đi
như thế này này
xe xe xe xe
nước nước nước nước
...


Hết.

No comments:

Post a Comment