New FAMILUG

The PyMiers

Tuesday 25 April 2017

Những câu hỏi chưa có lời đáp

(những ý tưởng của một sản phẩm nào đó)

Cuốn sách bán chạy nhất ở Việt Nam trong tháng này là cuối nào? 

Nếu tây có best-seller thì ở Việt Nam, số liệu ấy lấy ở đâu?
Trang bán sách online lớn nhất Việt Nam TIKI vẫn có vẻ quá bé để đưa ra một con số thuyết phục.
"Tôi là Bê-tô" - một cuốn truyện rất nổi tiếng của Nguyễn Nhật Ánh có ghi trên bìa rằng đã xuất bản 100.000 cuốn, vậy ở Việt Nam còn cuốn nào hơn?

Xe Hải Vân hay gặp tai nạn là đúng hay sai?

Đường lên Điện Biên có 2 hãng xe lớn, Hải Vân - một hãng từ miền xuôi lên, làm ăn rất chuyên nghiệp, nhưng đã có mấy vụ cháy xe hay lật xe. Cổ phần - công ty gồm các nhà xe tư nhân của Điện Biên gộp lại, chất lượng được cải thiện đáng kể từ khi có Hải Vân cạnh tranh.

Tin đồn chỉ là tin đồn, hay những nhận xét không có con số chỉ là cảm tính, bởi không chỉ có mỗi xe Hải Vân gặp tai nạn trên đoạn đường rất nguy hiểm từ Hà Nội lên Điện Biên.
Vậy phải lấy số liệu thống kê ở đâu để đưa ra bằng chứng bằng con số chứng minh xe Hải Vân kém an toàn hơn xe cổ phần?

No comments:

Post a Comment