Tuesday, 1 November 2011

Need to be solved!

Tập hợp những vấn đề cần được giải quyết và viết thành bài viết - cho những người muốn viết mà không biết viết cái gì.


- Gửi broadcast như thế nào? chương trình demo?
- Giải thích việc chặn vào facebook, và ảnh hưởng sau khi đổi file host, thay DNS
- Giải thích nguyên lý hoạt động của netcut và anti-netcut
- Giải thích cách crack WEP
- Hướng dẫn thiết lập mạng kết nối máy thật - máy ảo - máy ảo...
- Chương trình in ra 1 dòng chỉ % load - nghĩa là không nhảy linh tinh, mà nó chỉ thay số 1% thành 2%.... tại 1 dòng loading...x% thôi.
.... còn tiếp và update theo yêu cầu của các bạn.