New FAMILUG

The PyMiers

Monday 28 November 2011

Something new....

Regexp:-

Regular Expression

http://www.regular-expressions.info/tutorial.html

Nếu ko lập trình, có lẽ bạn chả bao giờ nghe đến cụm từ này.
Nếu chỉ 'hello thồn', bạn cũng còn lâu mới biết đến nó.
Regexp như 1 trò chơi trí tụê mà ứng dụng của nó vô cùng lớn :D. Nghịch regexp cũng rất thú vị. Ai có hứng thú thì tự chơi :))


What Regular Expressions Are Exactly - Terminology

Basically, a regular expression is a pattern describing a certain amount of text. Their name comes from the mathematical theory on which they are based. But we will not dig into that. Since most people including myself are lazy to type, you will usually find the name abbreviated to regex or regexp. I prefer regex, because it is easy to pronounce the plural "regexes". On this website, regular expressions are printed as regex. If your browser has proper support for cascading style sheets, the regex should be highlighted in red.

1 comment:

  1. Xin phép ném đá cái,
    Rất nhiều thứ đâu phải lập trình nhưng vẫn nhắc đến regex, đơn giản như các bộ lọc tìm kiếm thông tin.

    ReplyDelete