Saturday, 11 June 2011

Bản kế hoạch hè 2011 của FAMILUG

khi mùa hè sắp đến, có thể mỗi người đều đã có kế hoạch riêng. Và FAMILUG cũng có kế hoạch cho mùa hè này, kế hoạch gửi đến tất cả các thành viên của team. Mục đích nâng cao trình độ của tất cả các memb.Tham vọng là sang năm, trong bất kỳ cuộc thi nào của khoa đều có tên FAMILUG!

Lý do khiến team còn ỳ ạch là do thiếu sự thống nhất về mục đích, và định hướng. Vậy nên tớ sẽ chọn ra những gì chung nhất để ta làm cùng nhau.

Dựa trên kết quả của đợt vote trc đây, kỳ hè này sẽ tổ chức:
- Mở rộng, nâng cao các kiến thức về C (Cụ thể hơn về con trỏ, viết hàm, viết chương trình gồm nhiều file, viết code cho preprocessor, một chút về lập trình đồ họa trong C...)
- Học thêm các cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao (hash table, mảng động, các thuật tóan sắp xếp, tìm kiếm, backtracking...)
- Các lệnh cơ bản trong Linux và cách sử dụng vim để code C (hoặc dùng Eclipse để code Java/C...).
- CSDL cơ bản.
- Thực hành với 1 phần mềm real world thực sự! (sẽ kiếm 1 cái nào đó open source chẳng hạn)

Mong muốn là thực hiện học hành nghiêm túc với cường độ cao, tất cả các thành viên đều tham gia và có sản phẩm.

Chi tiết hơn kế hoạch thực hiện:
- Thực hiện theo hình thức học có giảng viên. Tất cả thành viên đều có thể đăng ký giảng bài. Có phân công giảng dạy.
- Các giảng viên chịu trách nhiệm chính: Hiệp , Lâm, Hải, Hưng.
- Riêng với Lâm, đề nghị dành thời gian từ h đến khi các bạn bảo vệ TTCS xong, tìm hiểu và thành thạo về các thuật tóan sắp xếp và tìm kiếm : bubble sort (tớ nhận cái này, Chồn để tớ :x) , quicksort (implement và use func có sẵn), heap sort, Radix sort, intro sort... Các kiểu tìm kiếm có sẵn trong sách CTDL... PS: chú ý, phải trình bày đầy đủ nuột nà về độ phức tạp!

Mong tất cả các thành viên cho ý kiến. Riêng về phần học C tớ hơi lưỡng lự, vì nếu học để biết thì bao nhiêu cũng thiếu, còn nếu học để dùng ở trường thì C không phải là ngôn ngữ phù hợp để chuẩn bị cho các kỳ sau mà phải là 1 ngôn ngữ theo kiểu hướng đối tượng nào đó như Java, C#, Python, Cpp...