Saturday, 25 June 2011

xxx@girlxitin.com

Alo, đề nghị thồn kiểm tra lại xem có đầy đủ thông tin của domain ko để mình thử cài đặt mail riêng kiểu lamthon@girlxitin.com ấy. Host mail là của google, giống cái mail sv của mình hồi vừa vào học ấy.