New FAMILUG

The PyMiers

Sunday 5 June 2011

VIm's powerClip này trình diến và hướng dẫn sử dụng 1 tính năng tuyệt vời trong vim đó là visual block. Với chức năng này có thể đồng loạt sửa nhiều dòng trong khi bạn chỉ phải thao tác với 1 dòng duy nhất!

Feel its power!

No comments:

Post a Comment