Tuesday, 14 June 2011

Kế hoạch chi tiết lịch học hè của FAMILUG

abc, viết sau, ai thick thì cứ comment trc :))

để biết thiếu,
để biết thừa...
để biết những gì cần thêm!
 
Sau khi có kết quả vote. SỐ vote của Java và C# ngang ngửa nhau nên qđ học cả 2 hoặc ko học gì =))
C# chắc có Hải dớ dạy!