New FAMILUG

The PyMiers

Saturday 19 November 2011

Something new...


JavaScript là thứ tuyệt vời nhất cho ai làm web. Và cho cả những ai thích những ngôn ngữ đa năng như nó: vừa đứng bên server, vừa đứng bên client. Ai hỏi ngoài web ra JS còn làm đc gì? JS đã từng được 1 hacker dùng để viết lại linux chạy trực tiếp trên web, theo tớ từng dùng thì nó còn viết shell cho MongoDB... ti tỷ tì ti :D
=> Cho thồn: theo ngta quảng cáo bảo link này hay :)) ko kiểm nghiệm. Làm web thì túm ngay JS node.js và HTML5 mà chơi :x
http://jqfundamentals.com/
No comments:

Post a Comment