Wednesday, 23 November 2011

Something new...

Dưới đây là danh sách các lớp học online của Standford sẽ mở trong tháng một và tháng 2 năm 2012:

http://www.reddit.com/r/aiclass/comments/mffam/stanford_pushes_some_cool_new_online_classes_in/


các bạn hãy đăng kí lần 1 để ghi tên vào danh sách học của các lớp học này. Sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời với phong cách học tập tại trường đại học top 5 thế giới.
PS: mỗi người chỉ nên chọn 1-2 lớp để theo - vì chương trình học khá nặng :D

reg xong thì ghi lên đây để xem ai cùng lớp nhóe :D
Tớ chọn 
  • Probabilistic Graphical Models 
  • Design and Analysis of Algorithms