New FAMILUG

The PyMiers

Friday 30 March 2012

[CCGU] Chuẩn bị

Để theo loạt bài viết này, bạn cần chuẩn bị những điều dưới đây:

- Tính kiên trì, theo đến cùng các bài viết.
- Tinh thần tốt, đừng nhìn thấy toàn chữ mà hoảng! thật ra toàn những thứ rất đơn giản.
- Một cái hệ điều hành nhân Linux (Ubuntu, Fedora, Mint... tùy!). Nếu bạn muốn dùng trên Windows thì hãy tự làm khó mình với MinWG.
- Tiếng Anh hoặc ít nhất là bạn biết tra từ điển. Bởi loạt bài viết này không thể dạy bạn tất cả mọi thông tin về các công cụ, chúng tôi chỉ đưa ra những ví dụ thiết thực, muốn tìm hiểu thêm bạn phải tự đọc.
- Khả năng nói ra ý kiến của mình. Hãy comment những ý kiến của bạn, những suy nghĩ của bạn để chúng ta có thể cùng làm tốt hơn. Không hiểu ở đâu, hỏi ở đấy, cố đặt câu hỏi 1 cách dễ hiểu và chính xác.
- Sẵn sàng cùng chúng tôi viết bài cho "khóa học" này ;)

Sẵn sàng tất cả những điều trên rồi chúng ta sẽ bắt đầu!

Bài tiếp:
CLI căn bản - link sẽ update sau.

No comments:

Post a Comment