New FAMILUG

The PyMiers

Wednesday 28 March 2012

Nghe 1 bài nhạc hàng ngày

Gọi là nghe nhạc nhưng bạn có thể nghe bất cứ thứ gì. Từ truyện ma đến đoạn audio học ngôn ngữ...

Sẽ có các phương pháp xử lý sau:
1. Cài 1 chương trình / dùng điện thoại để báo thức đến giờ đấy thì phải nghe cái đấy.
2. Dùng cái đầu thần kì của bạn để nhớ đúng lúc ấy phải làm việc ấy =))
3. Dùng cron để hiện 1 thông báo là phải nghe cái đấy
4. Dùng cron để mở file nhạc đấy đúng giờ đấy. Mở "chúc bé ngủ ngon" lúc 9 h tối chẳng hạn :x

Tớ đã mần mò để làm cách số 4. Và cách này hòan tòan là dùng dòng lệnh. 2 phần mềm cần thiết để làm tut này là :
crontab : chắc máy nào cũng có sẵn
mpg123 : để play file mp3 trên console, không có thì cài
sudo apt-get install mpg123
Google thấy nói đến chương trình play nhưng ko thấy đâu để cài cả :D

BẮT ĐẦU:Mở terminal, gõ
crontab -e
trong file này sẽ có sẵn hướng dẫn, nếu không bạn tự thêm 1 dòng vào cuối file với nội dung theo mẫu sau:
m h dom mon dow command
phút giờ ngày_trong_tháng tháng ngày_trong_tuần lệnh
VD:
30 23 * * * mpg123 /home/famihug/Music/chucbengungon.mp3

Enjoy ;)

ngủ thôi :xNo comments:

Post a Comment