Wednesday, 28 March 2012

Vim autoclose

sau khi cài cái plugin autoclose.vim cho vim. Mỗi khi bạn bấm mở ngoặc, vim sẽ tự sinh dấu đóng ngoặc :x

Thường thì sau khi bấm { để mở block cho 1 hàm, bạn sẽ bấm enter, lên rồi k để lên, tab để nó vào đúng chỗ. Thay vì thế hãy bấm 2 lần phím {, mọi thứ đã sẵn sàng để viết :D