Sunday, 4 March 2012

Chia sẻ code OOP

Như các môn học cần code khác,môn này mọi người cũng phải code bằng C++ để đi thi nên việc gõ code vẫn nên làm :D

Tớ viết bài này lên để lấy chỗ mọi người chia sẻ các bài tập THẦY GIÁO CỦA CHÚNG MÌNH cho. Cũng chẳng nhiều nhặn gì, mỗi tuần 1,2 bài, gõ vào cho chạy là được. Để sao đến lúc đi thi, ai cũng được điểm cao , hoặc giả là xấu nhất thì cũng đủ qua. Khuyến khích tất cả mọi người tham gia, code post lên phải chạy được.

Có thể paste lên pastebin.com hoặc dùng git , cái này tùy. Tớ sẽ sưu tập lại và đưa lên kho git của FAMILUG.

Có gì thắc mắc, cứ thoải mái google rồi hỏi !
Gud week :))


Update danh sách bài tập:
Bài 1: Class Complex (số phức)
hainam: http://pastebin.com/BP00m7Tk

Bài 2: Class String
hainam: http://pastebin.com/2UZq98ky

Bài 3: Class Vector:
hainam: http://pastebin.com/fuFwmQhx