New FAMILUG

The PyMiers

Sunday 18 March 2012

Something new...

Làm game bằng HTML5 =p~
http://webinsightlab.com/technology/15-best-html5-game-engines/

các CMS làm web nhanh. Luyên được 1 cái thì cứ 2 ngày đút túi 3-400 tiểu vặt cũng được :D
http://www.fiercecontentmanagement.com/story/drupal-joomla-and-wordpress-face-challenges-germany/2012-03-13

 PS: sorry, vừa đi khảo giá thì nó phải là 2-3 tr 1 cái đấy :))

No comments:

Post a Comment