New FAMILUG

The PyMiers

Monday 23 June 2014

trello.com

Trong quá trình đi tìm các web app để quản lý thời gian, tớ đã sử dụng qua khá nhiều phần mềm quản lý project với mong muốn có 1 tool để quản lý các "project" cá nhân.
Sau youtrack, redmine, asana, agile zen, github/bitbucket issues, planbox ... thì tớ dừng chuyến phiêu lưu ấy lại tại sân bay "trello.com".

trello có một giao diện đơn giản, với các board (kanban) và trong board chia làm nhiều cột 

Giao diện thân thiện, cách dùng đơn giản, quảng cáo vậy thôi, dùng hay không thì tuỳ :3

https://trello.com/


Hết.

2 comments: