New FAMILUG

The PyMiers

Sunday 8 June 2014

[MacOSX] Khám phá Mac OS X (phần 1)

UPDATE 2017: bài viết này viết khi tác giả lần đầu dùng OSX, bạn nên dùng Brew thay vì MacPorts https://brew.sh/

Trăm nghe không bằng một thấy
trăm thấy không bằng một sờ

hãy cùng đi khám phá Mac OS X để trở thành 1 normal stupid user của hệ điều hành này.

Bài viết thừa nhận người đọc là 1 Linux / UNIX user.

Xách khoai lên và đi!

Trước tiên, bạn cần biết rằng Mac OS X là 1 variant của BSD, nó cũng là 1 UNIX-like OS.

Kiểm tra kernel version
$ uname -a
Darwin VietHungs-MacBook-Pro.local 12.5.0 Darwin Kernel Version 12.5.0: Mon Jul 29 16:33:49 PDT 2013; root:xnu-2050.48.11~1/RELEASE_X86_64 x86_64
Kiểm tra software version
$ sw_vers
ProductName:    Mac OS X
ProductVersion:    10.8.5
BuildVersion:    12F37
http://unix.stackexchange.com/questions/582/how-can-i-tell-what-version-of-os-x-im-on-from-the-command-line

Xem model identifier của máy

Mỗi dòng máy MacBook có một model identifier riêng (mà trong các bài hướng dẫn, người ta thường dùng tên này chứ không phải là MacBook Air mid 2013 blah blah).

Để xem model identifier:
Bấm vào quả táo góc trên, trái > About this Mac > More Info ... nếu bạn không thấy Model Identifier ở đâu > System report nếu vẫn chưa thấy > Ở đây sẽ nhìn thấy các thông tin về máy, phần cứng ...

VD:

Model Name:    MacBook Pro
Model Identifier:    MacBookPro10,1

Test trên OS X 10.9.4

Cài đặt phần mềm
Sau khi cài đặt xong thì tất cả ấn tượng chỉ có đẹp và lung linh, nhưng để làm việc được thì việc cài đặt cũng gian nan không ít.

Là 1 python programmer, sysadmin, linux cute user tất cả những gì cần để tớ có thể làm việc:
 1. vim
 2. git, tig
 3. bash
 4. pip/virtualenv + python 2.7
 5. irssi (IRC client)
 6. web browser
 7. Email client
 8. XMPP (Gtalk) chat client
 9. Gõ tiếng Việt 

1. vim
$ vim --version
VIM - Vi IMproved 7.3 (2010 Aug 15, compiled May 15 2013 15:38:58)
Compiled by root@apple.com

Cài sẵn, chỉ cần config là dùng được.


2. git/tig
MacOSX (từ giờ viết là OSX) không có package manager cài sẵn như apt-get của Debian/Ubuntu, hay Pacman của  Archlinux, hay yum của Centos/Fedora, nên bạn không thể chỉ gõ 1 câu lệnh mà cài được git.

Google "git for mac" ra kết quả
http://git-scm.com/book/en/Getting-Started-Installing-Git

nếu không dùng GUI installer thì  ta sẽ dùng  macport để làm package manager.

Hướng dẫn cài MacPorts khá cụ thể trong trang chủ của nó:
Cần download XCode (2.3 GB - version 5.1.1) và Apple's Command Line Developer Tools (124 MB - bản cho Mountain Lion ) để có thể cài MacPorts (4 MB).

vào trang này để download  http://developer.apple.com

Bạn cần có Apple ID để có thể download. Đăng ký miễn phí 1 tài khoản theo hướng dẫn ở http://support.apple.com/kb/HT2534?viewlocale=en_US&locale=en_US

Sau khi download xong thì cài XCode, Command line Developer Tools rồi MacPorts (chỉ nháy dupe, kéo thả, next next, rất đơn giản).

Giờ mở terminal ra và cài git bằng lệnh:
sudo port install git-core tig
hay ( sudo /opt/local/bin/port install git-core tig ) # git-core là tên package cũ của git

Chờ và nếu không có lỗi nào xảy ra là xong.
Có thể search tên package với "port search NAME".
Ví dụ:
port search tmux
Một package manager mới cạnh tranh với MacPorts là HomeBrew, sẽ không được bàn luận đến trong bài này do người viết bài chưa dùng bao giờ :D
http://stackoverflow.com/questions/21374366/what-is-the-difference-usage-of-homebrew-macports-or-other-package-installation

3. Bash
bash hay các phần mềm khác trên MacOS đều khá cũ.

$ bash -version
GNU bash, version 3.2.48(1)-release (x86_64-apple-darwin12)
Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
Cũ nhưng cũng không sao nếu bạn không cần chạy bash script nào đó có tính năng mới.
Một vấn đề sẽ gặp phải là bash trên OSX không đọc file .bashrc
Lý do ngắn gọn là do terminal trên OSX dùng bash như 1 interactive login shell
Xem cách giải quyết ở đây:
http://superuser.com/questions/147043/where-to-find-the-bashrc-file-on-mac-os-x-snow-leopard-and-lion

4. virtualenv và python2.7
Trên bản OSX 10.8.5 này, python2.7 đã được cài sẵn.
Cài thêm virtualenv:

$ sudo port search virtualenv

kết quả có
...
py27-virtualenv @1.11.4_1 (python, devel)
    Virtual Python Environment builder
...
$ sudo port install py27-virtualenv
6. Web browser
Mặc định cài sẵn Safari, là 1 Firefox user chân chính lâu năm nên lúc đầu có vẻ không quen, sau 2 3 tiếng là thấy ổn để lướt web, không khác Firefox là mấy, tính năng cài plugin chưa thử nên chưa rõ thế nào.

7. Mai client
Có chương trình tên là "Mail", thêm tài khoản vào rồi dùng không khác thunderbird là mấy.

8. XMPP client
Có sẵn chương trình tên là "Messages", nhập tài khoản vào cũng dùng được luôn. Nhưng để có tính năng OTR (bảo mật nội dung chat - https://otr.cypherpunks.ca/) như từng dùng với Pidgin trên Linux thì phải cài 1 ứng dụng khác. Vào trang chủ của Pidgin thấy giới thiệu Adium, cài vào (vào trang chủ, download file .dmg về rồi nháy dupe vào cài như trên windows) dùng rất đơn giản và mượt mà.

Tóm tắt:
- Cài phần mềm bằng cách vào từng trang web, download bộ cài về và mở ra giống như dùng Windows
- Một số phần mềm có thể cài qua App Store
- Để cài bằng dòng lệnh, cần cài MacPorts hoặc HomeBrew

Vài nhận xét:
các App trên Mac OS X đều rất đẹp, từ chương trình Reminder cho đến Notes đều có UX rất hịn.

còn tiếp...

UPDATE:
9.  Gõ tiếng Việt
không cần cài đặt gì cả, mở Spotlight ra (hình kính lúp để search), gõ vào Language , chọn Language & Text > Chọn input source > Tích vào Vietnamese Unikey > Xong

2 comments:

 1. Mỗi dòng máy MacBook có một model identifier riêng (mà trong các bài hướng dẫn, người ta thường dùng tên này chứ không phải là MacBook Air mid 2013 blah blah).

  Để xem model identifier:

  Bấm vào quả táo góc trên, trái > About this Mac > More Info ... nếu bạn không thấy Model Identifier ở đâu > System report nếu vẫn chưa thấy > Ở đây sẽ nhìn thấy các thông tin về máy, phần cứng ...

  VD:

  Model Name: MacBook Pro
  Model Identifier: MacBookPro10,1

  Test trên OS X 10.9.4

  ReplyDelete
 2. ``man hier``

  để xem "layout of filesystems" của OS X

  ReplyDelete