New FAMILUG

The PyMiers

Wednesday 18 June 2014

[Haskell] Haskeller, not hacker

Haskell /ˈhæskəl/
haskeller là từ chỉ những người dùng ngôn ngữ Haskell
hacker /ˈhakə/
Cho thêm từ hacker và để mọi người nhớ cách đọc của haskell

Haskell là gì?


Định nghĩa copy nguyên văn từ homepage haskell.org

Haskell is a computer programming language. In particular, it is a polymorphically statically typed, lazy, purely functional language, quite different from most other programming languages. The language is named for Haskell Brooks Curry, whose work in mathematical logic serves as a foundation for functional languages. Haskell is based on the lambda calculus, hence the lambda we use as a logo.

Như những gì họ chọn, 4 đặc tính nổi bật của Haskell gồm:
  1. Polymorphically
  2. Statically typed
  3. Lazy
  4. Purely functional
Nếu tất cả nghe đều có vẻ kỳ là, hãy đón chờ những phần sau để giải mã từng từ khoá. Đặt chân tới mội thế giới mới, điều kỳ lạ sẽ ở khắp mọi nơi, và sự thú vị cũng thế.

Nếu có bất cứ nghi ngờ, hay thắc mắc, hoặc cần 1 lý do để bạn đọc tiếp tut này, hãy bấm vào đây để được giải đáp http://www.haskell.org/haskellwiki/Introduction

Cài đặt
Theo tut: http://www.haskell.org/platform/

Sau khi cài đặt xong, nếu bạn có thể gõ được ghci, cabal tức là bạn đã sẵn sàng cho bài tiếp theo.
Hết!

No comments:

Post a Comment