New FAMILUG

The PyMiers

Wednesday 25 June 2014

[cmd] find - tìm thấy mà không xoá được, why?

Đọc giả cuteanlame có một directory chứa các file sau:
# find /tmp/findtest -name '*-*' -or -name '*_*'
/tmp/findtest/meomeo_1
/tmp/findtest/meomeo_2
/tmp/findtest/gaugau-3
/tmp/findtest/meomeo_3
/tmp/findtest/gaugau-2
/tmp/findtest/gaugau-1
Bạn ấy muốn xoá các file có dấu "-" và dấu "_" trong tên, nên bạn làm thế này:
# find /tmp/findtest -name '*-*' -or -name '*_*' -delete
Nếu nhìn vào câu lệnh trên bạn đọc chính xác được lệnh find sẽ làm gì thì bạn không cần đọc tiếp bài này nữa. Và cũng xin chúc mừng vì bạn còn có thể dùng lệnh ``find`` tốt hơn rất nhiều người, thậm chí cả những superuser với kinh nghiệm dùng Linux 20 năm.


Câu lệnh trên chỉ xoá đi tất cả những file có tên match với pattern "*_*, và như vậy nó đã xoá hết các file "meomeo_*".
Cách đơn giản nhất để xoá hết các file match cả 2 pattern là:
# find /tmp/findtest -name '*-*' -or -name '*_*' | xargs rm -f
# ls | wc -l
0
(mặc định trong tên các file được tìm thấy không chứa ký tự đặc biệt như dấu cách, ...)
xargs là util đi cùng gói với lệnh find
# whatis xargs
xargs (1)            - build and execute command lines from standard input
 Giờ hãy lướt qua 1 vài ví dụ mà bạn có thể mắc sai lầm, phần bôi đỏ phần nào giải thích tác dụng của câu lênh:
# find /tmp/findtest -name '*-*' -or -name '*_*' -delete
# ls
1  10  2  3  4  5  6  7  8  9
# find . -delete -name '*-*'
# ls | wc -l
0
Hãy lưu ý rằng vị trí của option -delete rất quan trọng.
Nên để tránh những lằng nhằng không đáng có, hãy dùng ``find`` để tìm ra những file bạn cần (nó sẽ in ra stdin) và redirect sang ``xargs`` để xoá.

3 comments:

 1. Replies
  1. đừng chỉ nói +1, hãy bấm G+1 và share fb :v

   Delete
 2. Lệnh để xoá các file trong thư mục hiện tại, trừ file có đuôi .zip và .iso
  find . -type f -not \( -name '*zip' -or -name '*iso' \) -delete

  ReplyDelete