New FAMILUG

The PyMiers

Friday 30 January 2015

Vài sai lầm hay mắc phải khi lập trình viên Python code Go

1. Quên compile =))
Thường nếu chỉ code các script nhỏ, code xong ra python filename.py chạy luôn. Nhưng Go là một compiled-language, code xong phải compile, compile xong mới chạy được.
2. Dùng '' thay vì ""
Trong Go, string nằm giữa dấu ngoặc kép "", trong Python dấu ngoặc '' hay "" đều dùng được cả. Và lỗi về việc này sẽ thường xuyên đập vào mặt: "illegal rune literal".
3. Quên không return khi định nghĩa function
Python là dynamic type language, khi viết function không cần / không thể ghi là nó sẽ trả về giá trị nào, thuộc type gì. Golang hay bất cứ static type language nào cũng cần khai báo giá trị sẽ trả về và kiểu (type) của nó.

Có nên học Go?

 - Câu trả lời luôn là có, nếu bạn là một lập trình viên, hãy biết thật nhiều ngôn ngữ - learning is fun ^.^ Nhưng nếu đang là một sinh viên và khao khát tìm việc, hãy cân nhắc vì chẳng biết bao giờ doanh nghiệp trong nước mới tuyển Gopher ~.~ Đến Python hay Ruby đi tìm việc còn mòn cả mắt ra nữa là Go ~.~
- Go được dùng phổ biến như một ngôn ngữ lập trình hệ thống.
- Python hay các scripting language khác vẫn luôn có chỗ đứng của nó. Chuyện các doanh nghiệp chuyển từ XYZ sang Go lên báo nhiều như cơm bữa. Việc giảm tài nguyên sử dụng khi viết lại phần mềm bằng Golang (giảm tới 30 40 lần) chả nói ai cũng hiểu. Xưa nay có ai viết code bằng C có chương trình nhỏ hơn, chạy nhanh hơn viết bằng Python mà mang đi khoe không?
- Muốn hay không, cả thế giới đều đang vặn mình theo golang, hầu hết các ứng dụng cỡ vừa và lớn từng có thành công ở ngôn ngữ khác đều đã có phiên bản Go và chạy rất nhanh, nhẹ.
Gitlab, Graphite,  ... đều đã có phiên bản bằng Golang.
-  Golang có vẻ rất phổ biến ở Trung Quốc: http://thetrendythings.com/read/18023

Hết.
Đánh răng hoy :3
hvn@familug.org

No comments:

Post a Comment