New FAMILUG

The PyMiers

Saturday 25 February 2017

Diễn đàn thảo luận Python, Django

Bạn cần giải đáp thắc mắc về Python, Django 🤔?
Vô ngayCác chuyên gia chém gió đang chờ đợi để mổ xẻ câu hỏi của bạn 😎

Kênh cung cấp cả phòng chém gió về hệ thống Linux, DevOps, Docker hay kể cả Golang


🐍🐍

No comments:

Post a Comment