New FAMILUG

The PyMiers

Monday 27 March 2017

Đừng gọi cái máy chủ là server

Có một khái niệm khá phổ biến trong giới IT, đó là gọi cái máy chạy các dịch vụ là "server".
Cách gọi này không sai, nhưng sẽ gây nhầm lẫn.
Khi những phần mềm như "Apache2" hay NGINX được gọi là Web server,
PostgreSQL server được gọi là data base server.
Vậy một máy chủ chạy cả 2 thứ trên gọi là gì?

Cách tốt hơn là nên gọi các máy chủ là host, VM, hay machine như Google


Trích từ cuốn sách miễn phí về SRE của Google


Và khi nói về server, đó là nhắc tới phần mềm server nào đó như NGINX, Postfix, Docker server ...

Hết.
HVN at http://www.familug.org/ and http://pymi.vn

Đăng ký học #Python , lớp tại chi nhánh #HàNội khai giảng giữa tháng 4, 2017: https://pymi.vn/

Nhập email vào http://invite.pymi.vn/ để nhận thư mời tham gia forum hỏi đáp Python, Django, Golang, Linux ...

No comments:

Post a Comment