New FAMILUG

The PyMiers

Saturday 15 May 2010

Những cuộc đối thoại với rookie.

http://www.hvaonline.net/hvaonline/readingRoom/item/285.hva

Một lọat bài viết (1 câu chuyện) về việc học hack của nhân vật tên là cuti.
Qua những đoạn đối thoại giữa cuti và hacker, giúp chúng ta có thể xác định được tinh thần học tập, nghiên cứu. Để mọi người có thể mường tượng những gì mình sẽ phải làm!
một tài liệu rất hay và có lẽ nên xếp vào loại Must-read

~Để tránh việc post bài đơn phía, mong mọi người đọc và comment, tổng hợp những gì mình đọc và hiểu được để chia sẻ với mọi người~
Tks!

No comments:

Post a Comment