Sunday, 8 April 2012

Chú ý BTL ĐHMT

Yêu cầu là chỉ làm 1 bài để qua, nên ai muốn chỉ làm 1 bài thì nên làm bài vẽ đa giác rồi biến đổi tỷ lệ là nhanh gọn nhất!

Có 1 điều tớ chưa rõ là CÓ PHẢI VIẾT CODE VẼ ĐƯỜNG THẲNG KHÔNG?
nhờ Hà email hỏi thầy rồi báo cho cả lớp luôn. Nhớ viết khéo khéo theo kiểu : bài nhiều, thầy cho dùng hàm vẽ đth có sẵn cho nhanh.
Vì thật ra tất cả các bài đều từ cỡ xử lý đa giác chứ ko bài nào vẽ đường thẳng cả.