New FAMILUG

The PyMiers

Friday 20 April 2012

Mời tài trợ tiền mua domain mới :))

Tình hình là cái familug.com cũng sắp hết hạn rồi, các admin quyết định sẽ mua tên miền mới familug.org về chạy song song và sau là thay thế luôn familug.com. Tớ thông báo lên đấy xin xỏ mỗi thành viên tối thiểu 10k để lấy tiền đi mua domain mới :D

Thông báo này thay cho giấy mời, ai đóng >= 20k(20k chẳng hạn ;))) sẽ tặng subdomain >:)
Loa loa loa loa :X

Mọi người đóng tiền cho HVN vào ngày thứ 2 nhé :D

2 comments: