New FAMILUG

The PyMiers

Wednesday 8 August 2012

Giáo trình trong mơ (của 1 SV Viện toán tin)

do tớ thiết kế :)) hi vọng 1 ngày nào đó ai đó được học .

(chỉ các môn tin)

Tin học đại cương: 
học HTML và Latex
Python (List, Dict, cơ bản)

Thực tập cơ sở:
C và con trỏ

Lập trình tính toán:


dùng scipy của Python
http://scipy-lectures.github.com/

Linux và hệ điều hành:
Linux from scratch (khá nặng)
http://www.linuxfromscratch.org/

Semina B
Lập trình hàm / Unittest

Cho mọi người thấy giáo án bạn có thể đưa ra?!!!

2 comments:

  1. Đấy là cái giáo trình trong mơ của mày thì có :))
    Thuê gia sư về mà học nhé.

    ReplyDelete
  2. ờ thì sửa lại title cho hợp lý :))

    ReplyDelete