New FAMILUG

The PyMiers

Saturday 25 August 2012

Something new: Biến máy cài debian thành WAP

để tránh nhầm lẫn, nên chú ý rằng mọi khi mình dùng laptop "phát" mạng là tạo mạng ad-hoc. Một số thiết bị như Android (chưa root) không thể connect vào được. Còn đây là tut biến một máy tính có card wireless thành 1 WAP (Wireless Access Point) - máy phát wifi xịn như modem xịn :))


http://www.cyberciti.biz/faq/debian-ubuntu-linux-setting-wireless-access-point/

các tool sử dụng:
Host AP: http://hostap.epitest.fi/
madwifi: http://sourceforge.net/projects/madwifi/

Q: tại sao lại post những bài kiểu này?
để bạn biết trên đời có những thứ như vậy tồn tại (know thing that you dont know). Bạn không cần thiết phải biết cụ thể chi tiết thế nào.

PS: chưa test :D 

No comments:

Post a Comment