New FAMILUG

The PyMiers

Sunday 23 June 2013

copy từ urxvt đến X clipboard

hvn@archhvn: ~ () $ whatis urxvt
urxvt (1)            - (a VT102 emulator for the X window system)

không như GNOME Terminal, urxvt không hỗ trợ copy bằng Ctrl Shift C, việc copy từ urxvt đến 1 cửa sổ nào khác phải thực hiện thông qua sự trợ giúp của của 1 script hoặc 1 clipboard manager

Tổ hợp mặc định cho việc copy và paste của X là Ctrl InsertShift Insert

Ở đây tớ dùng clipboard manager Parcellite để copy từ urxvt đến các cửa sổ khác:

Parcellite - Lightweight GTK+ Clipboard Manager


cài xong, config qua gui của nó, chọn clipboard, sync các clipboard với nhau. Thế là copy được

Đây là một lý do có thể kể tới, nếu không có nhu cầu gì đặc biệt, tốt nhất bạn nên dùng ubuntu, đỡ mất mấy tiếng cuộc đời chỉ để tìm cách copy từ terminal sang firefox =.=

No comments:

Post a Comment