Thursday, 20 June 2013

git và tig là đôi bạn thân

Mới khám phá ra `tig` gần đây nhưng nó đã trở nên vô cùng thân thiết với `git` của tớ.
Với một giao diện trên nền ncurse, màu mè con bà bán chè, tig giúp bạn dễ dàng xem các commit ... và nhiều tính năng khác nữa (chưa dùng tới)


Cài đặt:

sudo apt-get install tig -y
Các phím tắt cơ bản:
lên xuống : chọn commit
jk: di chuyển trong phần view mỗi commit
Ai dùng Win/Mac có thể dùng  sourcetree

Ai có tips gì thì comment nhóe :3