New FAMILUG

The PyMiers

Monday 17 June 2013

Những điều nhảm nhí khi học lập trình

Nhảm nhí hay không phụ thuộc vào cách nhìn của bạn đọc, nhưng với mình thì chúng đúng là nhảm nhí, và rất phổ biến :3

1. x++ và ++x khác nhau thế nào?
Damn!  bạn không cần quan tâm đến thứ này. Khi nó là một thứ nên tránh thì mọi người hết lượt cắm đầu vào để tìm hiểu, và không chắc liệu có nhớ được lâu không.
Trong khi học C , thứ các bạn cần học là  hiểu về con trỏ, quản lý bộ nhớ, sử dụng các thư viện mà hệ điều hành cung cấp, các thư viện  của bên thứ 3...
Hãy viết x = x + 1; và đừng bao giờ quan tâm về câu hỏi nhảm nhí này nữa. (trừ khi bạn muốn học viết obfuscated C )


2. scanf và kiểu chương trình CLI tương tác trực tiếp với người dùng
Kiểu như: viết chương trình C cho người dùng nhập vào họ tên, mã sinh viên, điểm, ... blah blah blah. Đại khái là khi viết bạn sẽ phải dùng hàm scanf, fget, gets...

Đề bài trên sẽ hợp lý hơn với 1 chương trình có giao diện GUI sử dụng Java, C# hay bất cứ ngôn ngữ nào, hoặc nhập vào 1 webform.
Ngày nào tớ cũng dùng hàng chục câu lệnh CLI nhưng hiếm khi gặp 1 chương trình nào  có kiểu nhận dữ liệu như trên.
Các chương trình CLI thường nhận đầu vào qua:
  • các argument nó được pass, với C , có sẵn thư viện hỗ trợ việc này
  • truyền từ chương trình khác sang qua pipeline (trên Linux)
  • đọc từ file

3. không biết dùng debugger
Nhiều người bỏ qua học dùng thứ này và thường xuyên in ra màn hình để thực hiện debug. Khi người ta đã làm sẵn tool cho bạn dùng thì lại làm thủ công và tốn rất nhiều công, why?

4...
...
tobe continues

1 comment:

  1. Công nhận là đọc cái bài này thấy nhảm nhí, thôi ko đọc nữa :))

    ReplyDelete