New FAMILUG

The PyMiers

Saturday 1 June 2013

Partitioning - Phân vùng ổ cứng

Nó là phần rắc rối nhất / dễ gây hoang mang nhất khi cài đăt một hệ điều hành.
Bài này đưa ra những khái niệm cơ bản về phân vùng để người dùng không còn sợ hãi.

Có 2 partition scheme (sơ đồ phân vùng ???) phổ biến là MBR và GPT

1. MBR (master boot record)
MBR (master boot record) của một đĩa cứng có khả năng chứa một bảng phân vùng có thể định nghĩa 4 phân vùng chính (primary partition). Do con số 4 này có vẻ hạn chế đối với những ổ cứng cỡ lớn nên người ta sinh ra khái niệm phân vùng mở rộng (extended partition, vậy bạn có thể có 3 primary + 1 extended). Bên trong extended partion ta có thể thoải mái định nghĩa các phân vùng logic (logic partition)

2. GPT (GUID partition table)

GPT (GUID partition table) là một khái niệm tương đương với MBR nhưng hiện đại và đơn giản hơn. Nó cho phép tạo tới 128 partition trên mỗi đĩa (để bỏ đi khái niệm extend và logic và vì vậy cũng chẳng cần gọi tên primary partition làm gì). Một số hệ điều hành cũ không tương thích với GPT  như WindowXP sẽ không khởi động được. Windows 7 thì okie.

 Cơ bản chỉ có vậy, thế mà xưa nay không biết :v

1 comment:

  1. Mấy ổ hơn 1Tb hay dùng GPT, vật vã với con GPT 1 ngày liền mới cài đc win7 64bit lên đó. mình nông dân quá :((

    ReplyDelete