Saturday, 15 June 2013

[Editor] Sublime Text 2

Sublime Text 2- là một text editor khá phổ biến có thể cài đặt trên cả windows lẫn linux.
  • Cài đặt: 
                         sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/sublime-text-2
                         sudo apt-get update
                         sudo apt-get install sublime-text-2
Về cách thức làm việc thì cũng như các text-editor khác: highlight, tab, chia không gian làm việc, hỗ trợ cài thêm các pakaged.
Mình cũng mới sử dụng sơ sơ thấy thích thích mọi người ai có nhã hứng thì cài và tìm hiểu nhé.