New FAMILUG

The PyMiers

Monday 24 June 2013

[FMLEXER] tập thể dục với các bài lập trình đơn giản

EXER là viết tắt của từ exercise - bài tập/ thể dục

FMLEXER tiếp nối chuỗi bài viết FMLB không ai thèm chơi

Đề bài và script để tạo đề bài để ở đây

https://github.com/familug/fmlexer/tree/master/fmlexer01 

Người chơi hãy dùng bất cứ ngôn ngữ gì để thu được kết quả mong muốn.

Dùng phần mềm `tree` để in cấu trúc thư mục.


Thể dục nào!

Nhớ comment vào phần kết quả.

Các bạn có thể giúp luyện tập git bằng cách đăng ký 1 tài khỏan github và giúp tớ Việt hóa cái đề bài này nhé (iem hông gõ được Tiếng Việt :"> )

1 comment:

 1. bài giải của iem :3

  #!/bin/bash
  set -x
  cd $1
  for f in */*; do mv $f `echo $f | tr '/' '-'`; done
  for d in *;do if [ -d "$d" ]; then rm -rf "$d"; fi; done
  set +x

  ReplyDelete