Friday, 31 May 2013

CSS mở đầu- 1 phần quan trọng bộ mặt của web

Yahoo! hôm nay vừa uống bia bị no cứng bụng ! liệu css có làm cho bụng mình nhỏ hơn thậm chí 6 múi ko nhỉ :)). câu trả lời là ko :))

CSS: cái này là viết tắt của C Style S. hề có chữ Style là liên quan tới làm đẹp rồi. Vâng Sản phẩm gì cũng qua bộ phận làm đẹp cả người mẫu bôi son chát phân, gia công thì mài nhẵn, nhám... Và CSS ở đây là stylist cho trang web của các bạn.
Về cơ bản thì HTML cũng đã những thẻ lệnh để làm đẹp cho trang web, Nhưng nếu chỉ dừng lại ở HTML(mình ko biết HTML5 thế nào) thì trang web của bạn ko đạt tới đc độ đẹp được. Và có css thì trang web của bạn sẽ hiển thị tốt trên đa nền: PC,mobile ... trên các os miễn là có trình duyệt.Ngày nay css phát triển>> cho nhiều các trình bày trang web phức tạp. 

Để code CSS bạn cần gì: Kiến thức HTML đương nhiên chúng ta sẽ chỉnh từng thẻ lênh , từng khối thẻ của HTML, 1 trình duyệt mới, 1 text editor, và thời gian để thực hành nữa.

Cú pháp cơ bản của CSS :  
Selector{property:value;} 
trong đó
  • Selector: là các thẻ tag HTML, id, class... 
  • property: là các thuộc tính trình bày màu nền, màu chữ, khoảng cách, vị trí.... và được gán 1 giá trị nào đó
Chú thích trong CSS có dạng như sau:
/*chú thích abc abc */

Sau đây là 1 ví dụ:
body { background:#FFF; color:#FF0000; font-size:14pt } 
tác động lên toàn khối body trang web màu nền #FFF, màu chữ, cỡ chữ...